IRCNow

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:start [2020/06/07 12:57]
miniontoby ===== IRC Bouncers =====
nl:start [2020/06/08 13:44] (huidige)
miniontoby [IRCNow Goals]
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //​(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// 
- 
 ====== IRCNow - The Open Network ====== ====== IRCNow - The Open Network ======
  
Regel 11: Regel 9:
 Wij bieden: Wij bieden:
  
-  * [[irc:​bouncer|IRC Bouncers]] +  * [[nl:irc:​bouncer|IRC Bouncers]] 
-  * [[irc:​bots|IRC Bots]] +  * [[nl:irc:​bots|IRC Bots]] 
-  * [[vpn:​vpn|VPN]] +  * [[nl:vpn:​vpn|VPN]] 
-  * [[email:​email|Email]] +  * [[nl:email:​email|Email]] 
-  * [[files:​files|File Storage]] +  * [[nl:files:​files|File Storage]] 
-  * [[code:​code|Code Hosting]] +  * [[nl:code:​code|Code Hosting]] 
-  * [[shell:​shell|Shell accounts]] +  * [[nl:shell:​shell|Shell accounts]] 
-  * [[openbsd:​start|OpenBSD Guides]] +  * [[nl:openbsd:​start|OpenBSD Guides]] 
-  * [[irc:​ircnow|IRCNow Goals]]+  * [[nl:irc:​ircnow|IRCNow Goals]]
   * [[terms|Terms of Service]]   * [[terms|Terms of Service]]
   * [[contact|Contact]]   * [[contact|Contact]]
Regel 29: Regel 27:
 ===== IRC Bots ===== ===== IRC Bots =====
  
-Request a free bot to use for your channel ​We provide channel relays to connect multiple ​IRC networks and bridges to connect ​IRC with other protocols. We also provide chat bots and bible bots.+Vraag een gratis ​bot aan voor je kanaal ​We bieden kanaalrelais om meerdere ​IRC-netwerken aan te sluiten en bruggen om IRC te verbinden met andere protocollen. We bieden ook chatbots en bijbelbots.
  
 ===== VPN ===== ===== VPN =====
  
-Get a free VPN account. ​This can be useful for security reasons ​(such as when you connect to a wifi hotspot), ​for anonymity reasons ​(since it hides your IP), and access to  news sites and more.+Ontvang een gratis ​VPN-account. ​Dit kan handig zijn om veiligheidsredenen ​(zoals wanneer u verbinding maakt met een wifi-hotspot), ​om redenen van anonimiteit ​(aangezien het uw IP verbergt), en toegang tot nieuwssites en meer.
  
 ===== Email ===== ===== Email =====
  
-Get a free email account! We give all users a combined total of 10GB of storage with each file storage account. We support all open protocols: POP, IMAP, and SMTP. We do not sell user data to third parties. We offer a free mail accountYou can export your mail at any time.+Ontvang een gratis e-mailaccount! We geven alle gebruikers in totaal 10 GB opslagruimte met elk bestandsopslagaccount. We ondersteunen alle open protocollen: POP, IMAP en SMTP. We verkopen geen gebruikersgegevens aan derden. We bieden een gratis e-mailaccount aanU kunt uw mail op elk moment exporteren.
  
 ===== File Storage ===== ===== File Storage =====
  
-Get free file storage! We give all users a combined total of 10GB of storage with each file storage and email account. We currently support ​sftp and plan to add support for rsync.+Ontvang gratis bestandsopslag! We geven alle gebruikers in totaal 10 GB opslagruimte bij elke bestandsopslag en e-mailaccount. We ondersteunen momenteel ​sftp en zijn van plan ondersteuning voor rsync toe te voegen.
  
 ===== Code Hosting ===== ===== Code Hosting =====
  
-Get free code hosting! ​We provide ​hosting ​for git and cvs.+Ontvang gratis ​code-hosting! ​Wij bieden ​hosting ​voor git en cvs.
  
 ===== OpenBSD Guides ===== ===== OpenBSD Guides =====
  
-Learn OpenBSD ​by reading our [[openbsd:​start|howto guides]] ​and join our community ​at [[ircs://​irc.ircnow.org/#​openbsd|#​openbsd]]. We aim to provide working examples and topics not covered by the excellent ​OpenBSD man pages.+Leer OpenBSD ​door onze [[nl:openbsd:​start|howto-guides]] ​te lezen en word lid van onze community ​op [[ircs://​irc.ircnow.org/#​openbsd|#​openbsd]]. We streven ernaar om werkvoorbeelden en onderwerpen te geven die niet worden behandeld door de uitstekende ​OpenBSD man-pagina'​s.
  
 ===== IRCNow Goals ===== ===== IRCNow Goals =====
  
-We're interested ​in improving the open IRC ecosystemRead more about our goals [[irc:​ircnow|here]].+We zijn geïnteresseerd ​in het verbeteren van het open IRC-ecosysteemLees meer over onze doelen ​[[nl:irc:ircnow|hier]].
  
 ===== Terms of Service ===== ===== Terms of Service =====
  
-We have a strict policy against abuseAbsolutely no pornviolenceillegal ​drugs, or illegal copyright infringementTo use our servicesyou must agree to the [[terms|terms of service]].+We hebben een strikt beleid tegen misbruikAbsoluut geen pornogeweldillegale ​drugs of illegale inbreuk op het auteursrechtOm onze diensten te gebruikenmoet u akkoord gaan met de [[terms|terms of service]].